top of page

Cookie policy

Belgische Vereniging van de Apothekers specialisten in de klinische biologie vzw
Archimedesstraat 11
1000 Brussel
Ondernemingsnummer : 410838847
 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die je computer en mobiele apparaten opslaan wanneer je een website of een webshop gebruikt. Dat kunnen essentiële cookies zijn die nodig zijn om je website te laten functioneren, maar daarnaast zijn er ook cookies die niet strikt noodzakelijk zijn.

 

De website gebruikt cookies voor:

  • De website benut de functionaliteit van cookies om het sitebezoek te meten. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de internetsite. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.

  • Verder worden er noodzakelijke cookies gebruikt die essentieel zijn om de website te bezoeken. Dankzij deze cookies kan je bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende delen van de website of formulieren invullen. Indien je deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website mogelijk niet naar behoren werken.

  • Tenslotte zijn Functionele cookies cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (bijv. cookies voor log-in, registreren, …). Functionele cookies zijn first-party cookies.

Wanneer u de eerste maal de website bezoek krijgt u via een pop-up venster de melding dat we cookies gebruiken. Indien u niet akkoord bent met het gebruik van cookies, dan moet u zelf de instellingen in uw browser aanpassen om onze cookies te weigeren, Indien u de pop-up wegklikt wordt impliciet aangenomen dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies.

 

Wilt u het plaatsen van cookies niet toestaan, dan kunt u dit in uw browser blokkeren. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser vindt u onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers. Ook treft u hier informatie aan over hoe eerder geplaatste cookies verwijderd kunnen worden.

Association belge des pharmaciens spécialistes en biologie clinique vzw
Rue Archimède 11
1000 Bruxelles
Numéro d'entreprise : 410838847


Les cookies sont de petits fichiers texte que votre ordinateur et vos appareils mobiles stockent lorsque vous utilisez un site Web ou une boutique en ligne. Il peut s'agir de cookies essentiels au fonctionnement de votre site Web, mais il existe également des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires.

 

Le site utilise des cookies pour :

Le site Web utilise la fonctionnalité des cookies pour mesurer les visites du site. Nous utilisons Google Analytics pour cela. Les informations telles que le nombre de visiteurs et la fréquence des visites sont utilisées pour la recherche interne et l'amélioration du site Web. Cependant, ces informations sont de nature générale et ne peuvent pas être retracées jusqu'au visiteur individuel.

De plus, des cookies nécessaires sont utilisés qui sont essentiels pour visiter le site Web. Grâce à ces cookies, vous pouvez par exemple naviguer entre les différentes parties du site ou remplir des formulaires. Si vous refusez ces cookies, certaines parties du site peuvent ne pas fonctionner correctement.

Enfin, les cookies fonctionnels sont des cookies qui garantissent le bon fonctionnement du site Web (par exemple, les cookies de connexion, d'enregistrement, ...). Les cookies fonctionnels sont des cookies propriétaires.

Lorsque vous visitez le site Web pour la première fois, vous serez averti via une fenêtre contextuelle que nous utilisons des cookies. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'utilisation de cookies, vous devez ajuster les paramètres de votre navigateur pour refuser nos cookies. Si vous cliquez sur la fenêtre contextuelle, il est implicitement supposé que vous acceptez l'utilisation de cookies.

 

Si vous ne souhaitez pas autoriser le placement de cookies, vous pouvez le bloquer dans votre navigateur. Vous pouvez trouver une explication sur le réglage des paramètres de votre navigateur sous Aide dans la barre d'outils des navigateurs les plus utilisés. Vous y trouverez également des informations sur la manière dont les cookies précédemment placés peuvent être supprimés.

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox

https://support.mozilla.org/nl/kb/websites-block-save-websitepreferences

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

bottom of page